เมื่อไม่นานมานี้  ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะได้ยิน ได้ฟัง คำกล่าวขานกันทั่วบ้าน ทั่วเมือง ถึงการไปชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ในรายการชิงช้าสวรรค์ของโรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก  หรือได้ชมการถ่ายทอดทางช่อง 9 อสมท. แล้วลุ้นกันอยู่ที่หน้าจอทีวี
          ซึ่งโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก  สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Champ of the Champ  จาก
รายการชิงช้าสวรรค์ ช่อง 9 อสมท.  ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใครบ้างจะรู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังการแสดง การเต้นของแดนเซอร์จะเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ถ้าท่านใดยังไม่ทราบดิฉันขอแนะนำนายนิรุต เนียมเครือ  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย  ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในด้านการฝึกซ้อมท่าเต้น,การแต่งกาย,แดนเซอร์และวงดนตรี ตลอดระยะเวลาที่ฝึกซ้อม ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนาน  โดยทางโรงเรียนจ่านกร้องได้มีหนังสือขอแสดงความชื่นชมมายังมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในการที่มีนิสิต
ที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในครั้งนี้
            ในส่วนของงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต  ก็ได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือชมเชยไปยังผู้ปกครองของน้องนิรุตฯ และจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณงามความดีของน้องนิรุตฯ  ไปยังทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร              
            ในโอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จบนความอุตสาหะ บากบั่น ของน้อง
นิรุตฯ และขอแสดงความยินดีอีกครั้งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มา ณ ที่นี้ค่ะ