ความเห็น 3656

นิสิต ม.นเรศวร ผู้อยู่เบื้องหลังรางวัลชนะเลิศ Champ of the Champ ของโรงเรียนจ่านกร้อง

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ได้ทราบว่า หนึ่งในทีมอาจารย์ผู้ควบคุมคณะนักเรียนจ่านกร้อง ชื่ออาจารย์วิจิตร เพิ่มผลนิรันดร์ ซึ่งสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนจ่านกร้อง...เกี่ยวข้องอยู่กับม.น.อยู่บ้างเหมือนกันครับ และทราบว่าทาง Grammy ได้ติดต่อกับคณะนักเรียนชุดนี้อย่างเป็นทางการแล้วครับ....จึงเป็นโอกาสอันดีกับนักเรียนกลุ่มนี้ และนายนิรุต เนียมเครือ อาจจะมีงานรออยู่ก่อนจบครับ เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินบางท่านมีความเห็นว่า "วงการลูกทุ่งมีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดแล้ว"