แนะนำหนังสือ "หลุด"

         ผมได้เขียนคำนำหนังสือเล่มนี้ไว้ดังต่อไปนี้ (click)

                               

                                        ปกหนังสือ

         หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Osho และแปลโดย ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืด   เป็นตรารับประกันคุณภาพครับ

วิจารณ์  พานิช
  13 ต.ค.48