พิษณุโลกใช้น้ำตกแก่งโสภาผลิตไฟฟ้า

เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า Pico Hydro Power Plant เป็นพลังสะอาดไม่ก่อมลพิษ ไม่ทำลายระบบนิเวศ มีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ ชุมชนสามารถดูแลและบริหารจัดการเองได้ จึงเตรียมทดลองระบบการผลิตไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์ นำร่องที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแก่งโสภา ต.บ้านแยง อ.นครไทย เป็นแห่งแรก

         วันนี้ (13 ต.ค.48) ดร.สิริรัตน์ แสนยงค์ รอง ผอ.ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GIS) ได้มีบันทึกข้อความแจ้งผม เรื่องหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 ต.ค.48 หน้า 5 ลงข่าวของศูนย์ ฯ ให้ผมทราบความเคลื่อนไหว ผมเห็นว่าน่าจะนำมาเล่าต่อใน NUKM blog อีกต่อ เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

         "ผศ.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น หัวหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า  จ.พิษณุโลก  มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 500 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง (500 MW)  มีพลังงานที่จังหวัดผลิตเองได้เพียงร้อยละ 5 จากพลังงานที่ใช้เกือบทั้งหมด  โดยได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใช้ชานอ้อย   เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานน้ำตาลในเขต อ.บางกระทุ่ม และจากการศึกษาศักยภาพของท้องถิ่น ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด มีภูเขาสูงชัน  มีน้ำตก  อ่างเก็บน้ำ   ฝายทดน้ำ และแก่งต่าง ๆ จำนวนมาก  มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว (Mini and Pico Hydro Power Plant) ได้ ประกอบกับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า Pico Hydro Power Plant เป็นพลังสะอาดไม่ก่อมลพิษ  ไม่ทำลายระบบนิเวศ  มีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ ชุมชนสามารถดูแลและบริหารจัดการเองได้ จึงเตรียมทดลองระบบการผลิตไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์ นำร่องที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแก่งโสภา ต.บ้านแยง อ.นครไทย เป็นแห่งแรก เนื่องจากน้ำตกแก่งโสภามีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า  เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  หากคุ้มทุนจะนำระบบการผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วนี้ให้ อบต. เทศบาล ซึ่งในพื้นที่มีน้ำตกนำอุปกรณ์ไปติดตั้งเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง  นอกเหนือจากการผลิตพลังงานทดแทน  จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานของ  จ.พิษณุโลก ที่ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 1 ตำบล   1 เมกะวัตต์ให้ได้ภายใน 5 ปี"

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (2)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับ......และสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เจ้าของบล็อกครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ในรอบ 2 เดือนเศษครับ (3 หน้า)....งงไหมครับ

พระมหาโอ๊ท
IP: xxx.26.4.157
เขียนเมื่อ 

เจริญพรท่านอาจารย์

อาตมามีความสนใจระบบไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อใช้งานบนดอยที่จังหวัดเชียงใหม่ อยากทราบว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ครับ หาทางกูเกิ้ลแล้วส่วนมากพบแต่โฆษณาสินค้าเป็นส่วนใหญ่

หวังว่าคุณโยมคงช่วยชี้แนะ

บุญรักษาครับ

พระมหาโอ๊ท

http://mahaoath.com