นาย สุกนกานต์ สันติสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Usernamesukonkan
สมาชิกเลขที่1379
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ประวัติการทำงาน

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัทเอกชน (2543-2544)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ นักวิชาการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2544 - ปัจจุบัน)