เงินประจำงวด

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(เงินประจำงวด ที่ 1)ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

        สวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าห่างหายไปนาน เนื่องจาก มีภารกิจหลายอย่างต้องดำเนินการ วันนี้พอมีเวลาว่างช่วงหลังรับประทานอาหารกลางวัน เลยขอแจ้งเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(เงินประจำงวด ที่ 1)ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้แจ้งมาแล้ว ดังนั้น หากหน่วยงานใดที่จะก่อหนี้ผูกพัน ก็สามารถทำได้แล้วนะคะ (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้แล้ว) ทั้งนี้ รายการผูกพันใหม่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2534 ด้วย ขอย้ำอีกครั้งว่า หน่วยงานใดที่มีรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรขอให้รวบรวมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่รายงานไว้ด้วยค่ะ สำหรับหน่วยงานที่ไฟแรงไม่ยอมให้ใครแซงหน้า คือสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หรือชื่อใหม่ คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นั่นเอง) ได้ส่งเอกสารให้งานพัสดุ 2 ดำเนินการ e -Auction หลายโครงการแล้ว ต้องขอปรบมือให้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุ มน.2ความเห็น (0)