การดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ ห่างไกลกับธรรมะกันมาก  ถ้าหากเราหันมาให้ความสนใจธรรมะ และร่วมใจกันนับถือศีลกันมากขึ้น กลอยคิดว่า มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทย ห่างไกลกับภยันตรายได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม การเมือง ถ้าหากใช้หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติกันแล้ว รับรองว่าสังคม สงบสุขแน่นอน

          ขอผู้รู้ช่วยชี้แนะเรื่อง ธรรมะด้วยนะคะ........หนูขอเป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งที่มั่นคงต่อหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะ

                                                                                         น้องกลอยค่ะ