ความเห็น 216620

มาสนทนาเรื่องธรรมะกันดีกว่า

เขียนเมื่อ 

น้องกลอยครับ

3 ประการครับที่สำคัญในชีวิตมนุษย์ คือ หนึ่งไม่ทำชั่ว สองทำแต่ความดีและสามทำใจให้ผ่องใส....ซึ่งต้องใช้สติและความรู้ และในยุคปัจจุบันต้องรอบรู้ คือรู้ตัวเรา รู้สิ่งรอบตัวเรา รู้อดีต รู้ปัจจุบันและรู้อนาคตครับ

ขอส่งกำลังใจมา ณ ที่นี้ครับ

ด้วยความปรารถนาดี

(หากสนใจ ไปดูกลอนโลกสว่างนะครับ http://www.polpage.com/loksawang001.htm อาจจะได้ข้อคิดดีบ้าง)