กระบวนการตัดสินใจ

"ผู้ที่ไม่เคยทำผิด คือ ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรเลย"

              จักรพรรดินโปเลียน กล่าวไว้ว่า "ผู้ที่ไม่เคยทำผิด คือ ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรเลย" หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คนที่ไม่ตัดสินใจทำอะไร ก็จะไม่ทำอะไรผิดพลาด แต่ในความเป็นจริง คนเราต้องตัดสินใจตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงกว่าจะเข้านอน ดังนั้นการตัดสินใจก็คือ ส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้นำ หรือผู้บริหารที่ชอบเก็บเรื่องต่างๆไว้ ไม่ยอมตัดสินใจ ก็ควรตระหนักถึงข้อเท็จจริง หรือกฎธรรมชาติข้อนี้ หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นงานที่ท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย

                 กระบวนที่นำไปสู่การตัดสินใจนั้น มีความถูกต้องหรือไม่ ผู้นำหรือผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญ เพราะถ้าผู้นำหรือผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญก็จะเกิดความผิดพลาดได้บ่อยครั้ง กระบวนการตัดสินใจนั้นมีอยู่ 4 อย่าง คือ

1. การกำหนดกรอบปัญหา หากไม่ตีกรอบปัญหาท่านก็จะไม่ทราบว่าขอบเขตของปัญหาอยู่ที่ไหน

2. ต้องรีบหาข้อมูล และหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อประเมินว่ามีอะไรที่รู้แล้วและมีอะไรบ้างที่ยังไม่รู้ ขงจื่อ กล่าวว่า ความรู้ที่ถ่องแท้ก็คือ รู้ว่าอะไรเรารู้ และรู้ว่าอะไรที่เราไม่รู้

3. จากนั้นทำการวิเคราะห์ แล้วสรุปว่าจะใวธีการใดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

4. ใช้ประสบการณ์ในอดีตให้เป็นประโยชน์ พิจารณาดูว่าในอดีตเราเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกันบ้างไหม แล้วนำปัญหามาเปรียบเทียบกันแล้วหาหนทางที่ดีที่สุด

เพียงแค่ คิด วิเคราะห์ และสรุบผลหาหนทางให้ดีที่สุด เพียงเท่านี้ท่านก็จะแก้ปัญหาที่คั่งค้างในใจให้หมดไป อย่าเก็บปัญหาไว้ให้กวนใจต่อไปอีกเลย มีอะไรก็พูด คุย ปรึกษาคนรอบข้างที่ท่านไว้วางใจได้เสมอ นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kamonthapmaneeความเห็น (0)