การจัดลำดับอาวุโสในราชการครู : มิติใหม่ยึดหลักวิทยฐานะ

โดย  ถวิล  อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔

     อาวุโสในราชการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.

ได้มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แจ้งให้

ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  อธิบดี อธิการบดี และผู้อำนวยการได้ทราบและถือปฏิบัตินั้น

มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

    ลำดับที่ ๑ ยึดหลักวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด มีวิทยฐานะ

สูงกว่า ผู้นั้นถือว่าอาวุโสกว่า  ตัวอย่าง เช่น

  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อาวุโสสูงกว่าวิทยฐานะชำนาญการ

  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อาวุโสสูงกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อาวุโสสูงกว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  กรณีมีวิทยฐานะเท่ากัน ผู้ใดได้เลื่อนวิทยฐานะนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ลำดับที่ ๒ ยึดหลักเงินเดือน  กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะพร้อมกัน  ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ลำดับที่ ๓ ยึดหลักอายุราชการ กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะพร้อมกัน ได้รับเงินเดือนเท่ากัน

ผู้ใดมีอายุราชการมากว่า  ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ลำดับที่ ๔ ยึดหลักเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กรณีมีวิทยฐานะเท่ากัน ได้เลื่อน

วิทยฐานะพร้อมกัน ได้รับเงินเดือนเท่ากัน และมีอายุราชการเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากการได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

 กรณีมีวิทยฐานะเท่ากัน ได้เลื่อนวิทยฐานะพร้อมกัน ได้รับเงินเดือนเท่ากัน มีอายุราชการเท่า และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน  ผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

   ลำดับที่ ๕ ยึดหลักอายุตัว กรณีที่กล่าวมาทั้งหมดยังเท่ากันอีกให้พิจารณาจากอายุตัว

ใครมีอายุแก่กว่า ถือว่า ผู้นั้น อาวุโสกว่า

   หากเป็นตำแหน่งที่เกิดก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้  (ขณะนี้ตำแหน่งต่าง ๆ ได้ยุบไปแล้วเป็นส่วนใหญ่

แต่ยังมีชื่ออยู่คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เดิมจะมีตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่

แต่ปัจจุบัน มีชื่อเรียกผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือนกันหมดทั้ง

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยังเรียกชื่อ

เหมือนเดิมอยู คือตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์)  ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นกรณีไป

  สำหรับการใดที่ดำเนินการอยู่ก่อนการใช้แนวปฏิบัตินี้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมจนแล้วเสร็จ   แต่ถ้าแนวปฏิบัติใด ขัดหรือแย้งกับแนวปฏิบัตินี้ 

ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้แทน


  หนังสือฉบับนี้ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

…………………….


หมายเลขบันทึก: 532894เขียนเมื่อ 14 เมษายน 2013 01:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 เมษายน 2013 01:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี