กลยุทธ์การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลยุทธ์การใช้ ICT
    •                                  


กลยุทธ์การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน


ICT   มาจากคำว่า INFORMATION AND COMMUNICATION  TECHNOLOGY


ความหมาย

  ICT  มาจากคำว่า INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)  หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีทั้งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และเครือข่ายสังคมที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนี้  เช่น ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางอิเมล์ โทรศัพท์ เฟชบุ๊ค วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และเทคโนโลยีคือสื่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นับวันจะก้าวหน้า และจะเป็นนาโนเทคโนโลยี คือมีขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว


กลยุทธ์การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน


ICT นอกจากจะมีคุณอนันต์แล้ว แน่นอนย่อมมีโทษมหันต์เช่นกันถ้าเราใช้ไม่เป็น หรือใช้อย่างไม่ถูกต้องกับกาลเทศะ ฉะนั้น  พึงใช้ ICT อย่างมีสติ กำกับด้วยเป็น คือแก้ปัญหาเป็นควรมีข้อระลึกต่อไปนี้

  1.  คุณธรรมนำ ICT  กล่าวคือ มีสติ  รู้ว่ากำลังทำอะไร ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ ใช้เพื่อให้ร้ายคนอื่น และมีสัมปชัญญะ รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่  เมื่อรู้ตัว ก็พึงสรรค์สร้างแต่สิ่งที่ดี ๆ ออกไป

2 . มีวิธีใช้อย่างชาญฉลาด คือรู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นปัญหา หรือไม่ อย่างไรถ้ารู้ว่าสิ่งที่จะทำออกไปจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา หรือมีปัญหาต่อสังคมประเทศชาติ ก็ไม่ควรเผยแพร่หรือส่งออกไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

  3. เปรื่องปราดแยกแยะให้รู้จักสาเหตุ  ถ้ามีปัญหา  ก็สามารถแยกแยะว่าจะส่งผลอะไรต่อเราและสังคมอย่างไร  เช่น คำพูดบางคำ จะทำให้คนทั้งเมืองหรือทั้งประเทศ ปั่นป่วน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติได้ หรือทำให้คนในชาติแตกสามัคคี ก็ไม่ควรกระทำ หรือไม่ควรเผยแพร่ออกไป

4. รู้ขอบเขตการใช้  เช่น บริโภคอย่างชาญฉลาด ที่เรียกว่า “กิน ดู อยู่ ฟัง เป็น” นั้นเอง

  5. สร้างกำลังใจในการแก้ปัญหา  คือเลือกสรรวิธีที่เป็นเลิศ  สังเคราะห์วิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยสันติวิธี  

ไม่ควรใช้วิธีทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศชาติ


สรุป 

          

       

กลยุทธ์การใช้ ICT  ต้องมีคุณธรรมนำ ICT  มีวิธีใช้อย่างชาญฉลาด  เปรื่องปราดแยกแยะให้รู้จักสาเหตุ  รู้ขอบเขตการใช้ สร้างกำลังใจในการแก้ปัญหา ถ้าเจอปัญหาก็ไม่ควรผลีผลาม หรือทำอะไรไม่ถูกไปหมด ควรมีสติ มีความสุขุมรอบคอบ ฉลาดทางอารมณ์  และมีความเฉียบคมทางปัญญา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (3)

ขออนุญาตนำไปแลกเปลี่ยนกับคนพระศรีฯ ในชุมชนนักปฏิบัติ "ศูนย์ราชการใสสะอาดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์" 

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ถวิล อรัญเวศ
IP: xxx.48.83.102
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ