ความเห็น 2799656

กลยุทธ์การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปแลกเปลี่ยนกับคนพระศรีฯ ในชุมชนนักปฏิบัติ "ศูนย์ราชการใสสะอาดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์" 

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ