การทานของหวานหลังอาหารส่วนมาก...ผมมักจะทานผลไม้...เช่น กล้วยน้ำว้า...ฝรั่ง...เป็นต้น

แล้วคุณละครับ...ชอบทานอะไรบ้างครับ...