เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสตูล มักมีปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของศัตรูพืชในระยะข้าวตั้งท้อง ที่สำคัญ คือ หนู มักเข้ากัดกินต้นข้าว ทำให้ได้รับความเสียหาย ในการแก้ปัญหาของเกษตรกรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น นายผล  แสงดำ เกษตรกรตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จะใช้กับดักหนู ที่เรียกว่า  ฟ้าครอบ ในการป้องกันกำจัดหนูในนาข้าว ซึ่งทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ไม้กระดานยาวประมาณ 50 ซม. ใช้เสา 2 เสา สูง 20 ซม. ใช้ลิ้น นำไปวางไว้ตามทางเดินหนูเมื่อหนูเข้าไปโดนลิ้น ไม้จะครอบติดหนู เป็นกับดักที่ใช้ได้ผลดี