สวัสดีครับสมาชิกสหเวชทุกท่าน เนื่องจากวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา ทางคณะสหเวชได้จัดงาน  Big Cleanning Day  ซึ่งผมก็ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วย              

                       1. สิ่งที่ผมได้เกินความคาดหวัง 

                             -  ได้ทำความสะอาดใน สนง.

                             -   ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาด

                             -  ได้รับรางวัลจากการร่วมเล่นเกม

                       2.  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

                            -   การละเล่นมีน้อยเกินไป 

                            -   อยากให้จัด แบบไตรมาส