ครู:"นักเรียนกลับไปทำรายงาน เรื่องพระอาทิตย์ โดยค้นหาจากInternet ส่งการบ้านวันจันทร์หน้านะ"

เย็นวันพุธ ณ บ้าน ดช.ข้าวเหนียว
แม่:"ข้าวเหนียว กินข้าวเย็นก่อนซิลูก ทำอะไรอยู่ในห้องนะ"
ข้าวเหนียว:"เล่นnet ทำการบ้านอยู่นะแม่"
แม่:"อะไรกัน วันๆเอาแต่เล่นnet ทำการบ้านให้เสร็จก่อนซิ แต่ตอนนี้มากินข้าวเย็นก่อน"

เย็นวันพฤหัส
แม่:"ข้าวเหนียว ทำอะไร ไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านให้แม่ที"
ข้าวเหนียว:"ผมใช้net ทำการบ้านอยู่ครับ"
แม่:"ขยันอยากนี้ซิ ลูกแม่"