ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม จะมีคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของภาคพยาธิ โดยมีหัวเรือใหญ่คือ อ.มุกดา เป็นประธานพาคณะกรรมการไปเดินตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยต่างๆ ในภาคพยาธิของเราประกอบด้วย หน่วยเจาะเลือด หน่วย Center lab หน่วยเตรียมสารและห้องล้างเครื่องแก้ว <p>วัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมคือ</p><p>1.เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ด้านอาชีวอนามัยในตัวบุคลากร</p><p>2.สื่อสารและสร้างเสริมความเข้าใจในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นรูปเดียวกันอย่างถูกต้อง</p><p>3.ตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฎิบัติงาน รวมไปถึงอุปกรณ์และสถานที่

   จากการที่ได้เดินตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยต่างๆตอนแรกที่เห็นตกใจว่ามาดูอะไร  แต่เมื่อคณะกรรมการบอกว่ามาดูการทำงานของเขาว่าเป็นอย่างไร ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยหรือเปล่า ทำให้คนทำงานต่างคนต่างช่วยกันอธิบายกันใหญ่ว่า  ตอนเช้างานเขายุ่งมากๆ โดยเฉพาะห้องเจาะเลือดตั้งแต่ 7 .00 น. ถึงประมาณ 10 .00 น. คนมาเจาะเลือดเยอะมาก ที่นั่งไม่พอต้องยืนคอยกันเป็นแถวเลย  

กรรมการไปดูแล้วน่าเห็นใจจริงๆครับ คนทำงานหน่วยเจาะเลือดรู้สึกดีใจ ที่มีกรรมการอาชีวอนามัยไปเยี่ยมพวกเขา   ทำให้คนทำงานรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น </p><p>                                                          รายงานข่าวโดย </p><p>                                                                                     นายดำ </p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p>     </p>