เศรษฐกิจพอเพียง กับ การจัดการความรู้ : การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

Thawat

เมื่อวานนี้  คุณพันธุ์บุณย์  ทองสังข์  ซึ่งเป็น Intern ใน สคส.  ได้โทรศัพท์มาชวนผมเข้าไปคุยหารือกับ  ดร. ปรียานุช  พิบูลสราวุธ  หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์      เกี่ยวกับเรื่อง  การประยุกต์กระบวนการจัดการความรู้  เข้าไปในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

ดร. ปรียานุช  ได้เล่าที่มาที่ไปให้เราฟังว่าทำไมต้องมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในภาคการศึกษา   ซึ่งทางโครงการมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้คัดเลือกมาแล้วจากฝ่าย  การศึกษาพื้นฐาน, อาชีวศึกษา  และการศึกษานอกโรงเรียน      ดร. ปรียานุช มั่นใจว่าหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถบูรณาการเข้าไปได้ในทุกวิชาเรียน  เช่น  วิชาคณิตศาสตร์    แต่คุณครูจะต้องมีความเข้าใจ "แก่นความรู้" ของเศรษฐกิจพอเพียงเสียก่อน    ซึ่งองค์ความรู้ในด้านนี้นั้นทางโครงการมีอยู่แล้ว     แต่ที่ยังขาดในตอนนี้เช่น   ความรู้เรื่องการพัฒนา "คุณอำนวย"  (Knowledge Facilitator), ความรู้เรื่องการจัดการการศึกษา,  หรือการจัดการวิธีการเรียน-การสอนในโรงเรียน   จึงจำเป็นต้องมีการจัด workshop  เพื่อสร้างหลักสูตรหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในโรงเรียน 

จากการพูดคุยหารือ   คุณพันธุ์บุณย์  ก็จะได้เป็น key person ในการร่วมมือนำ KM เข้าไปแจมในโครงการ    โดยที่ ดร. ปรียานุช  เปิดช่องทางเอาไว้ 2 ทาง    

ทางแรก  คือ  เข้าไปร่วมในบางขั้นตอนของ workshop ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2549  จัดที่ วิทยาลัยมหาดไทย  บางละมุง  ชลบุรี  ซึ่งที่คุยคร่าวๆกันไว้   ก็จะเป็นการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องความสำเร็จ  และ AAR ในแต่ละวัน   

ทางที่สอง  คือ หลังจาก workshop  ไปแล้ว   โดยให้คุณพันธุ์บุณย์เสนอเป็น "โครงการพัฒนาคุณอำนวย"  แบบเต็มรูปเข้าไป    โดยที่คุยกันคร่าวๆก็คือ  จะคัดเลือก  ศึกษานิเทศก์   จังหวัดละ 1 คน บวกกับบุคลากรส่วนกลางประมาณ 20 คน   มาเป็นกลุ่มเป้าหมาย      แต่ทั้งนี้จะมีการจัดแบ่งตามภูมิภาค   โดยเลือกพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันจุดใด  จุดหนึ่งที่มีศักยภาพ   แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งภาคในช่วงเริ่มต้น    ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงไอเดียคร่าวๆที่ได้จากการคุยกันประมาณ 1 ชั่วโมง   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Together

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#เศรษฐกิจพอเพียง#อาชีวศึกษา#หลักสูตรบูรณาการ

หมายเลขบันทึก: 53190, เขียน: 04 Oct 2006 @ 07:41 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 23:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)