ตั้งบอร์ดไขปัญหาค้าปลีก

เริ่มมีการแก้ไขปัญหาค้าปลีกของไทย
ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย นำร่องแก้ปัญหาค้าปลีก

          การตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาค้าปลีก ที่มาจาก 3 ฝ่ายคือ
ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวแทนผู้ประกอบการ ได้แก่ ตัวแทนสมาคม
ผู้ค้าปลีกไทย, ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่หรือโมเดิร์นเทรด ส่วนฝ่าย
สุดท้ายได้แก่ ตัวแทนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยหรือโชว์ห่วย

          โดยเบื้องต้นระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการและหาแนวร่วมในการ
แก้ไขปัญหาเป็นเวลา 30 วัน ให้ชะลอการเปิดสาขาใหม่ ส่วนสาขาที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว ไม่สามารถชะลอหรือยุติได้
ก็ให้บริการตามกำหนดเดิม จะต้องยื่นขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการร่วมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยเริ่มตั้งแต่ 26 กันยายนที่
ผ่านมา

          ค้าปลีกรายใหญ่ประกอบด้วยสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ซึ่งเป็นตัว
แทนของผู้ประกอบการรายใหญ่ 100 รายเช่น เซ็นทรัล บี๊กซี คาร์ฟูร์
ท๊อปส์ แฟมิลี่มาร์ท เป็นต้นเห็นชอบกับมติดังกล่าว


ที่มา :  http://www.ifd.or.th/newscliponline/v3//Main/MainResult.asp?action=searchbycal&sortby=newspaper&sorttype=ASC&date=%B5%D8%C5%D2%A4%C1%204,2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business lawความเห็น (1)

คำสำคัญ (Tags)

#ค้าปลีกไทย

หมายเลขบันทึก

53189

เขียน

04 Oct 2006 @ 05:58
()

แก้ไข

03 May 2012 @ 22:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก