AAR คุณอำนวยประจำเดือนตุลาคม

"ควรขยาย CoP เดิม และเพิ่ม CoP ใหม่"

      วันที่ 2  ต.ค.เราได้ทำ AAR คุณอำนวยจาก 6 CoPs ที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อีกรายการหนึ่ง
      วันนี้แต่ละ CoP เล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าในการดำเนินงาน โดยท่านรองฯสุพจน์ (CKO) เป็นประธาน มีผู้แทนคุณอำนวยจาก สพท.(คุณต้อม) ร่วมด้วย และวันนี้เราโชคดีที่มีคุณนภิณทร  ศริไทย(น้องหญิง) และคุณพันธุ์บุณย์  ทองสังข์ วิทยากร KM จาก ส.ค.ส. มารับฟังด้วย 
      CoP ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รองฯจิรพรรณ เล่าถึงกิจกรรมที่ทำกับเครือข่าย 9 โรงเรียน ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช้ร่วมกัน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมจะทำกันต่อไป  วันที่ 5 ต.ค.จะประชุมวางแผนกัน
     CoP พหุปัญญาฯ รองฯสุปรีญา โรงเรียนวัดปากน้ำฯ เล่าถึงกิจกรรมสร้างความรู้เรื่องพหุปัญญาให้แก่ครูในโรงเรียน  กิจกรรมสร้างความรู้เรื่องพหุปัญญาให้แก่ครูในเครือข่าย  พร้อมศึกษาดูงานโรงเรียนพลับพลาศิริฯ
      CoP วิจัยฯ คุณครูวรรณพรรณ  โรงเรียนสตรีนนทบุรี เล่าถึงงานจัดตลาดนัดวัจัย เมื่อ 28 ก.ย.ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัย 5 บท (เอกสาร) ประมาณ 170 เรื่อง นำเสนอรายงานในห้องประชุม 20 เรื่อง มีการวิพากษ์แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วย  ผมได้เล่าเพิ่มถึง best practices ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีใช้ คือการใช้โครงการ"หนึ่งคนหนึ่งวิจัย"และกระตุ้นโดยมีทุนให้คนละ 3,000 บาท แต่จะจ่ายเมื่อเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมแล้ว  และระหว่างทำจัดผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาเป็นระยะๆ  ผมได้เสนอให้ท่านรองฯ สุพจน์ ซึ่งเป็นประธาน(CKO) ในการ AAR วันนี้ ได้พิจารณาเสนอเป็นโครงการของ สพท.
      CoP บูรณาการฯ คุณครูโรจนา  ศิริวรธรรม จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  ได้เล่ากิจกรรมวันที่ 9-10 ตุลาคม ว่าจะประชุมครูโรงเรียนเครื่อข่ายให้ความรู้เรื่องการบูรณาการ และหลังจากนั้นจะประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการของครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
       วันนี้มี CoPที่ติดภารกิจมาร่วมไม่ได้คือ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
       ตอนท้าย คุณนภิณทร ได้เล่าตัวอย่าง Cop ที่โรงเรียนหนึ่งในอ่างทอง ว่าเขาทำกันอย่างเป็นธรรมชาติมีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคนิคการสอนกันต่อเนื่อง  และดูของที่นนทบุรีแล้วอยากให้เน้น Tacit K.ให้มากกว่า Explicit K.  รวมทั้ง "ขยาย CoP เดิม และเพิ่ม CoP ใหม่"
ซึ่งผมได้เสนอแนะท่านรองฯสุพจน์ว่า  คำว่าเพิ่ม CoP ใหม่ อาจใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการที่มีอยู่แต่ละศูนย์ก็ได้ เพราะงานที่ทำกันอยู่ก็ทำในลักษณะ KM อยู่แล้ว
       คุณนภิณทร เล่าให้ฟังอีกว่า  พวกเราต่างไม่เคยมองว่า KM เป็นงานใหม่ที่ไปเพิ่มงานประจำให้มากขึ้น  แต่อยากให้นำกระบวนการนี้ไปใช้เลย อย่าไปเน้นเรื่องความรู้หรือสิ่งที่วิทยากรบรรยายทั้งหมด เราต้องประยุกต์และปรับให้สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงาน สิ่งที่เราอยากให้ยึดก็คือ  การหาวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tacit และเพิ่ม best practice เท่านั้น
      เรานัดว่าจะ AAR ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม จะแจ้งวันอีกครั้ง
      คุณนภิณทรได้เล่าถึงงานมหกรรม KM ระดับชาติที่ศูนย์ประชุมไบเทค  บางนา วันที่ 1-2 ธันวาคมว่า จะไม่มีพื้นที่ให้ไปจัด แต่ได้ให้โควตาจังหวัดนนทบุรีไปนำเสนอรายงานการทำ KM ในห้องประชุม 2 คนเท่านั้น  นอกนั้นต้องลงทะเบียน โดยจะมีหนังสือเชิญชวนมาที่ สพท.ด้วย  และที่ประชุมตกลงกันว่าการนำเสนอภาพรวมของทุก CoPs นั้น มอบให้ ผม และ รองฯจิรพรรณ  ทุมพร เป็นผู้แทนไปนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 53198, เขียน: 04 Oct 2006 @ 09:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)