KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 174. วิธีเข้าให้ถึงความรู้ฝังลึกเกี่ยวกับ KM

         สถาบันการศึกษาหลายแห่งพยายามให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับ KM      และเมื่อสังเกตให้ดีๆ จะพบความจริงว่า
           (๑) นศ. ทบทวนความรู้  และทำความเข้าใจ KM จากเอกสาร  ได้แก่หนังสือ ตำรา วารสาร หรือค้นจากอินเทอร์เน็ต
           (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาเองไม่เคยมีประสบการณ์การทำ KM ด้วยตนเอง      เน้นคำว่าด้วยตนเอง     คือบางคนอาจมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา KM

        ผมตั้งข้อสงสัยว่า  การค้นตำราหรือ "ความรู้มือสอง" จากแหล่งอื่นๆ จะช่วยให้ นศ. เข้าใจ KM ได้อย่างถึงแก่นหรือไม่     ผมเดาว่าไม่      และตั้งข้อสงสัยว่า  อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยทำ KM ด้วยตนเอง  น่าจะมีความรู้ความเข้าใจพอที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นศ. หรือไม่     ผมไม่มีคำตอบตายตัวในเรื่องนี้นะครับ     และอยากเชิญชวนให้ช่วยกัน ลปรร.  หรือ ถถรร. (ถกเถียงเรียนรู้)  

        ผมขอเสนอว่า      ถ้าจะมีสถาบันใดต้องการให้ นศ. ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง KM      นอกจากให้ทำความเข้าใจด้วยการค้นคว้า "ความรู้มือสอง"  แล้ว      น่าจะให้ไปดูดซับ "ความรู้มือหนึ่ง" เกี่ยวกับ KM ด้วยตนเอง      โดยการไปเป็น KM Intern อยู่กับสถาบันที่มีการทำ KM เนียนอยู่ในเนื้องานประจำ     สำหรับรายชื่อสถาบันดูได้จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/51317

วิจารณ์ พานิช
๒๒ กย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm

หมายเลขบันทึก: 53197, เขียน: 04 Oct 2006 @ 09:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)