ความสวย...มองมุมไหนก็สวยนะครับ...ในชีวิตผมอาศัยกรุงเทพ ฯเป็นแหล่งเรียนรู้...บ่มเพาะจิตใจตน...ตามหลักพุทธธรรม...แล้วออกสู่หนทางอันยาวไกล  1000 กว่ากิโล  เพื่อใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา...ทดแทนบุญคุณแผ่นดินมาตุภูมิ...

        แม่น้ำเจ้าพระยา...เคยนั่งเรือข้ามฟาก โดยเฉพาะท่าพระจันทร์...พรานนก...บ่อยมาก...ยังอยู่ในความทรงจำของผมอย่างมิรู้ลืมครับ...บัดนี้ทราบว่า...กระแสน้ำจาก  ปิง...วัง...ยม...น่าน...กำลังมุ่งสู่เมืองกรุงแล้ว...และคงไหลผ่านลงสู่ทะเลในที่สุด...

หวังว่าชาวกรุงคงปลอดภัยทุกท่านนะครับ

ขอนำภาพนี้มาฟากเพื่อน ๆทุกคนครับ...ภาพนี้อยู่ส่วนไหนของกรุงเทพ ฯครับ...

จาก...umi