• วันนี้มี Email FW. มาจากคุณหมอท่านหนึ่ง....อ่านแล้วรู้สึกกลัว และเป็นห่วงใย..ผู้ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่...จะต้องพลอยมารับเคราะห์จากผู้ที่ Antisocial บางคน...ซึ่งการกระทำนั้นก่อให้เกิดปัญหาตามมาในสังคมได้....ลองอ่านดูนะคะ..เพื่อจะได้เพิ่มความระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้น...ไม่รู้บ้านเรามีหรือเปล่าเหตุการณ์แบบนี้   ต้องอ่านนะ..เพราะห่วง

  >
  ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งลงบนเบาะตัวหนึ่งในโรงหนังที่มีอะไรบางอย่างแทงขึ้นมาจากเบาะ
  >
  เธอลุกขึ้นเพื่อจะมองดูว่าเป็นอะไร
  >
  เธอพบว่าเป็นเข็มอันหนึ่งที่มีกระดาษเขียนติดไว้ว่าคุณติดเชื้อเอดส์เข้าแล้ว
  >
  รายงานจากศูนย์ควบคุมโรคของเมืองเมลเบอร์นแจ้งว่า
  >
  เกิดเหตุการณ์คล้ายกันนี้หลายครั้งในประเทศออสเตรเลีย
  >
  เข็มทุกอันพิสูจน์แล้วว่ามีเชื้อเอดส์
  >
  นอกจากนี้ยังพบเข็มในช่องจ่ายเงินสดของเครื่อง ATM
  >
  เราจึงได้แต่เตือนให้ผู้ใช้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้
  >
  ที่นั่งสาธารณะควรตรวจดูให้ดีก่อนที่จะนั่ง
  >
  ประชาชน 17
  >
  คนถูกแทงด้วยเข็มและติดเชื้อเอดส์ทางแถบชานเมืองทิศตะวันตกในเดือนที่ผ่านมา
  >
  ตรวจดูเก้าอี้นั่งการตรวจอย่างละเอียดโดยการมองด้วยสายตาก็น่าจะเพียงพอนอก
  >
  เหนือจากนี้คุณสามารถช่วยส่งข่าวนี้ไปให้สมาชิก , คนในครอบครัวและเพื่อนที่คุณคิดว่า
  >
  เขาจะได้รับอันตรายจากการนั่งในที่สาธารณะได้
  >
  สำคัญมาก**********
  >
  แค่คิดว่าจะช่วยชีวิตคนสักคนหนึ่งที่คุณไม่รู้จักหรือสำหรับคนที่คุณรักและห่วงใย