เพื่อนช่วยเพื่อนในเดือนตุลาคม

  ติดต่อ

  นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้แล้ว ยังเกิดความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่ดี  

เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ นี้ ทีมงานเครือข่าย KM เบาหวานและทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ รพ.เทพธารินทร์จะร่วมกันรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน กับทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลต่างๆ ดังต่อไปนี้
- วันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ กับทีม รพ.บางสะพาน เน้นเรื่องการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้ป่วย
- วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ กับทีม รพ.แพร่และ รพ.นนทเวช เน้นเรื่องการป้องกันและดูแลแผลที่เท้า
- วันที่ ๙, ๑๐, ๑๓ และ ๑๖, ๑๗, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ กับทีมจาก Hospital of Endocrinology, Hanoi ประเทศเวียดนาม ๒ กลุ่ม เน้นเรื่องการดูแลรักษา การจัดระบบการดูแลและเครือข่าย ซึ่งเราจะต้องช่วยกัน speak English ด้วย

ปัจจุบันเราชักชวนผู้ที่มาขอศึกษาดูงานให้ปรับเป็นกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพราะนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้แล้ว ยังเกิดความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่ดี เพราะหลังจากนี้เรายังต้องติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันต่อไปอีก

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 52997, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:02:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เบาหวาน#เพื่อนช่วยเพื่อน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)