" บุหรี่ " เป็นภัยร้ายกับทุกคนที่เข้าใกล้ และยุ่งเกี่ยว  บุหรี่นั้นทำให้คนที่สูบตายแบบผ่อนส่งเลยทีเดียว เพราะว่ามันจะกัดกินคนที่สูบไปเรื่อยๆจนในที่สุดทำให้อวัยวะที่อยู่ภายใน เช่น ปอด เกิดมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายที่ฆ่าคนตายมาหลายรายแล้ว