เงินเดือนเดือนสุดท้าย

เงินเดือนเดือนสุดท้าย
เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่าเงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน    สำหรับค่าวิชาและ/หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และ/หรือ สำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และ/หรือสำหรับการสู้รบ และ/หรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดแต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ    เนื่องจากในปัจจุบันข้าราชการบางตำแหน่งมีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่น นิติกร แพทย์ พยาบาล ฯลฯ และได้นำเงินดังกล่าว   มารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลางแจ้งว่า เงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 มาตรา 12 วรรคสาม บัญญัติว่า เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน จึงไม่อาจนำเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งมารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้) 30 ก.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#เงินเดือน

หมายเลขบันทึก: 52988, เขียน: 02 Oct 2006 @ 16:22 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 11:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)