เงินเดือนเดือนสุดท้าย

  ติดต่อ

  เงินเดือนเดือนสุดท้าย  
เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่าเงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน    สำหรับค่าวิชาและ/หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และ/หรือ สำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และ/หรือสำหรับการสู้รบ และ/หรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดแต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ    เนื่องจากในปัจจุบันข้าราชการบางตำแหน่งมีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่น นิติกร แพทย์ พยาบาล ฯลฯ และได้นำเงินดังกล่าว   มารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลางแจ้งว่า เงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 มาตรา 12 วรรคสาม บัญญัติว่า เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน จึงไม่อาจนำเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งมารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้) 30 ก.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 52988, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-03 11:12:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เงินเดือน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)