การกิน ร้อยปีก็ยังไม่รู้จักอิ่มเต็มสักที วันนี้เราไปแสดงความยินดีกับหัวหน้าโครงการที่ได้รับข่าวดีในการเข้าเรียนต่อที่ม.เชียงใหม่ กินให้ตาย (หัวหน้าโครงการเลี้ยง ทำบุญส่งตัวเอง)