งัดแผนแก้ขาดดุลงบ เร่งออก 'ตั๋วเงินคลัง'

งัดแผนแก้ขาดดุลงบ เร่งออก 'ตั๋วเงินคลัง'
นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะออกตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 50  ของรัฐบาลที่ตั้งประมาณการรายได้ไว้ที่ 1.4 ล้านล้านบาท  รายจ่าย 1.5 ล้านล้านบาท  ขาดดุล 100,000 ล้านบาท หรือ 1.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  แผนการออกตั๋วเงินคลัง  และพันธบัตรรัฐบาล  จะออกแบบผสมผสาน คือ มีทั้งตั๋วเงินคลังที่มีอายุสั้นไม่เกิน 1 ปี และพันธบัตรรัฐบาล อายุ 7 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี    ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังออกพันธบัตร เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในส่วนตั๋วเงินคลังที่ออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 170,000 ล้านบาท ในปี งบประมาณ 50 จะแปลงจากตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 7 ปี และ 10 ปี จำนวน 128,000 ล้านบาท ที่เหลืออีก 42,000 ล้านบาท แปลงเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 10 ปี ในปีงบประมาณ 51     นอกจากนี้ สบน. จะเร่งบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 50 วงเงิน 839,191 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถ     ลดหนี้เงินต้นได้ 25,000 ล้านบาท ลดดอกเบี้ยได้ 2,400 ล้านบาท ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การยืดอายุหนี้ไทยรัฐ  2  ต.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ตั๋วเงินคลัง

หมายเลขบันทึก: 52983, เขียน: 02 Oct 2006 @ 16:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)