งัดแผนแก้ขาดดุลงบ เร่งออก 'ตั๋วเงินคลัง'

  ติดต่อ

  งัดแผนแก้ขาดดุลงบ เร่งออก 'ตั๋วเงินคลัง'  
นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะออกตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 50  ของรัฐบาลที่ตั้งประมาณการรายได้ไว้ที่ 1.4 ล้านล้านบาท  รายจ่าย 1.5 ล้านล้านบาท  ขาดดุล 100,000 ล้านบาท หรือ 1.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  แผนการออกตั๋วเงินคลัง  และพันธบัตรรัฐบาล  จะออกแบบผสมผสาน คือ มีทั้งตั๋วเงินคลังที่มีอายุสั้นไม่เกิน 1 ปี และพันธบัตรรัฐบาล อายุ 7 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี    ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังออกพันธบัตร เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในส่วนตั๋วเงินคลังที่ออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 170,000 ล้านบาท ในปี งบประมาณ 50 จะแปลงจากตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 7 ปี และ 10 ปี จำนวน 128,000 ล้านบาท ที่เหลืออีก 42,000 ล้านบาท แปลงเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 10 ปี ในปีงบประมาณ 51     นอกจากนี้ สบน. จะเร่งบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 50 วงเงิน 839,191 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถ     ลดหนี้เงินต้นได้ 25,000 ล้านบาท ลดดอกเบี้ยได้ 2,400 ล้านบาท ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การยืดอายุหนี้ไทยรัฐ  2  ต.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 52983, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:02:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ตั๋วเงินคลัง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)