สรุปผลการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาคเรียนที่1 ปี 2549

หลักสูตรครู 5 ปี <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ชั้นเรียน ชุดวิชา EDUC103 </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ภาคเรียนที่1/2549 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><hr> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><hr> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อาจารย์</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                     </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์            2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> ดร.กฤษดา กรุดทอง            ดร.เตือนใจ ทองสำริต    ดร.อภิรักษ์ อนะมาน</p><hr><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กลุ่ม1</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                      </p>เวโรจน์-ทองเถาว์  หยาดนภา-สลาม เรืองสิริ-เรืองหิรัญ กรวิภา-จันวัน  กมลชนก-ชื่นตา <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  รหัส07           รหัส11             รหัส12           รหัส04        รหัส05
     <hr>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กลุ่ม2</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">              </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  สุวพร-อังกุลดี     สุพัตรา-ปิดจะยัง    สุพาพร-แซ่ฮึง   ธนูชัย-สืบทิม   รัชนี-วงศ์เลาหกุล </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">      รหัส08               รหัส10                      รหัส03               รหัส13             รหัส14 </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                          <hr></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กลุ่ม3</p>                          <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> จิตรวดี-วิรัตน์ตนะ   ธิดารัตน์-สัมพันธ์อภัย  ปัญจพล-ธิดา    วาสนา-เงินทอง                </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        รหัส01                       รหัส02                    รหัส06              รหัส09</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด

คำสำคัญ (Tags)#กฤษดา#กิจกรรมที่3

หมายเลขบันทึก: 52996, เขียน: 02 Oct 2006 @ 16:59 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)