เดินธุดงค์

มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (เดินธุดงค์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยเส้นทางกว่า ๑๐๐ กว่ากิโลเมตร เส้นทาง อ.ลี้ ลำพูน ดอยเต่า -ฮอด เชียงใหม่

๑. สร้างประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

๒. สร้างพลังทางความคิดในการรู้ เข้าใจในตนเอง จากการปฏิบัติธรรม

๓. ฝึกความเพียรในการเดินธุดงค์

๔. ประกาศชื่อเสียงมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตล้านนา

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธวิธีสร้างสุขความเห็น (0)