จิตติ์ ดวงบุปผาวงค์
พระครูปลัด จิตติชัย จิตติชโย มาตย์วงค์

จิตติ์ ดวงบุปผาวงค์


ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Username
chaimatwong
สมาชิกเลขที่
113767
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เกิดที่ท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น

บรรพชาที่ วัดขันธเสมาราม หนองวัวซอ อุดรธานี

อุปสมบทที่ วัดล้านนาญาณสังวราราม จอมทอง เชียงใหม่

ประถมปลายจากโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น

มัธยมปลายจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน  วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

ปริญญาตรีศาสนศาตรบัณฑิต จาก มมร.ล้านนา สาขาปรัชญา

ปริญญาโทศิลปศาตร์มหาบัณฑิต จาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

Ph.D. Social Sciences (Ancient Indian & Asian Studies) มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย

เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา

เป็นกรรมการบริหารประจำวิทยาเขตล้านนา

เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท