จิตติ์ ดวงบุปผาวงค์
พระครูปลัด จิตติชัย จิตติชโย มาตย์วงค์

จิตติ์ ดวงบุปผาวงค์


ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Username
chaimatwong
สมาชิกเลขที่
113767
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่ท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น

บรรพชาที่ วัดขันธเสมาราม หนองวัวซอ อุดรธานี

อุปสมบทที่ วัดล้านนาญาณสังวราราม จอมทอง เชียงใหม่

ประถมปลายจากโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น

มัธยมปลายจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน  วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

ปริญญาตรีศาสนศาตรบัณฑิต จาก มมร.ล้านนา สาขาปรัชญา

ปริญญาโทศิลปศาตร์มหาบัณฑิต จาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

Ph.D. Social Sciences (Ancient Indian & Asian Studies) มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย

เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา

เป็นกรรมการบริหารประจำวิทยาเขตล้านนา

เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี