คุณคิดว่าน้ำผึ้งแท้มีน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายผสมอยู่หรือไม่จริง ๆ แล้วน้ำผึ้งแท้ประกอบด้วยน้ำตาลหลัก 2 ชนิดคือน้ำตาลกลูโคสและฟรุคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ร่างกายของเราสามารถดูซึมเข้ากระแสเลือดและนำไปใช้ได้ทันที  แต่อย่างไรก็ตามน้ำผึ้งก็ยังมีน้ำตาลซูโครส(ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่ร่างกายของเราต้องย่อยให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนแล้วจึงจะดูดซึมและนำไปใช้ได้) อยู่เสมอ ประมาณ 0.5 1% โดยน้ำหนัก  แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในน้ำผึ้งก็ยังมีเอนไซม์ที่ย่อยน้ำตาลเหล่านี้อยู่นั่นก็คือ อะไมเลส เอนไซม์เหล่านี้จะทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลซูโครสที่ยังหลงเหลืออยู่ในน้ำผึ้ง  นั่นเอง