จัดการความรู้เพื่อการฝึกอบรม

จัดการความรู้ดี ฝึกอบรมเด่นได้

มารับความรู้จาก สคส. คิดว่าน่าจะไปจัดการความรู้ในหน่วยงาน  เพื่อพัฒนางานด้านฝึกอบรมได้มากขึ้น   เพราะเท่าที่ทำอยู่ก็มีทุนอยู่บ้างแล้ว

วันนี้ได้ยกระดับความรู้ขึ้นอีกหน่อย  คงทำได้ดียิ่งขึ้น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สศต. มสธ.1ความเห็น (0)