โครงการ..การเตรียมความพร้อมในการสอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ศูนย์การพยาบาลรายกรณี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดโครงการ การเตรียมความพร้อมในการสอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อนโยบายของระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 23- 24 เมษายน 2554
สถานที่ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ดูรายละเอียด http://gotoknow.org/blog/0025/432066?page=1#2395896

(คลิก) ใบสมัคร และ กำหนดการ

สถานที่: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ชีวิต@ แก้ว..อุบล จ๋วงพานิชความเห็น (0)