ครูฑูรย์


Username
kroothoon97
สมาชิกเลขที่
112993
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ครู’ฑูรย์  ทิ้งพระ  (ครูไพฑูรย์    ศิริรักษ์)

   

ประวัติครูไพฑูรย์   ศิริรักษ์

 เป็นเด็กชุมชนชาวบกโดยกำเนิด เกิดที่บ้านหน้าอำเภอจะทิ้งพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมต้นที่โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ และระดับประถมปลายที่โรงเรียนถนนวิเชียรชม จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ  เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสงขลา จบปริญญาตรีวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาเครื่องปั้นดินเผา จากวิทยาลัยครูพระนคร

       

ประวัติครูไพฑูรย์   ศิริรักษ์

 

เป็นเด็กชุมชนชาวบกโดยกำเนิด เกิดที่บ้านหน้าอำเภอจะทิ้งพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมต้นที่โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ และระดับประถมปลายที่โรงเรียนถนนวิเชียรชม จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ  เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสงขลา จบปริญญาตรีวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาเครื่องปั้นดินเผา จากวิทยาลัยครูพระนคร

        อดีตเป็นครูสอนที่โรงเรียนระโนดวิทยา เป็นข้าราชการครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ เป็นนักพัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาอาชีพจังหวัดสงขลา ศรีเกียรติพัฒน์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน เคยเป็นนักวิจัยโครงการ ”วัฒนธรรมตาลโตนด:กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ของ สกว.( พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ) เป็นนักจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนทางคลื่น เอฟ. เอ็ม. ๙๐.๕ ทาง สวท.สงขลา สนใจกิจกรรมด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของชุมชน

ปัจจุบันเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงาน วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน ผู้ช่วยครูภูมิปัญญาไทย สาขาโภชนาการ รุ่นที่ ๓ / ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนสงขลา(บินหลาหาข่าว) / นักจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน /และวิทยากรกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ในฐานะเป็นคนที่“สนใจ”ชุมชนและเป็นคน“ใส่ใจ”ปัญหาของชุมชน จึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาก่อนการพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการแลอนาคตชุมชน และยึดหลักในการทำงานว่า “ข้อมูลเป็นสำคัญ ชุมชนเป็นฐาน บูรณาการกับชีวิตจริง และ อิงเทคโนโลยี”

ผลงานการเขียนหนังสือ

  • ประวัติและผลงานแม่ถนอม  ศิริรักษ์ ครูภูมิปัญญาไทย สาขาโภชนาการ รุ่นที่ ๓
  • “๑๐๐ ประโยชน์ตาลโตนดไทยผลผลิตวัฒนธรรมชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระ”
  • “แผ่นดินบกบนแคว้นสทิงพระ” และ “เรื่องราวเก้าห้อง” ในหนังสือ “ร้อยเรื่องเมืองปักษ์ใต้” ๕๐ ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๓
  • “ภูมิปัญญาการทำหวาก น้ำส้มสายชูหมัก” และ “แผ่นดินบกบนแคว้นสทิงพระ” ในหนังสือ พระดีศรีดอนคัน เนื่องในโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระเถระที่มีพระคุแก่พี่น้องชาวบ้านดอนคัน มีนาคม ๒๕๕๔

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท