คุณอำนวยกลุ่มการเงิน 3 ตำบลวางแผนจัดเวทีเรียนรู้การสร้างสวัสดิการชุมชนระดับตำบลร่วมกันโดยประสานเพื่อศึกษาดูงานกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1บาทต.น้ำขาวจ.สงขลา
แผนเรียนรู้ดังกล่าวได้จากการจัดเวทีกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มการเงินระดับตำบลมา  2-3ครั้งแล้ว โดยกำหนดดูงานวันที่1พ.ย.2548ตามที่ครูชบเคยบอกไว้(การเรียนรู้เรื่องสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาทที่สงขลา ต้องมาในวันที่1ของทุกเดือน มีค่าลงทะเบียนทั้งวัน2,400บาท เริ่มจากแนวคิด/รูปแบบการทำงานของกลุ่มที่มูลนิธิ ตอนบ่ายลงพื้นที่ต.นำขาวดูของจริง) แกนนำตำบลละ 20คนรวม 60 คน รวมทั้งทีมงานคุณเอื้อและคุณอำนวยด้วย (ผมคิดว่าจะชวนผู้ว่าวิชม ทองสงค์และคุณเอื้ออื่นๆไปด้วย-แหม่มจะประสานงาน- เพราะเคยรับปากกับครูชบว่าจะช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราช ตอนนี้ต.กะหรอสามารถจัดตั้งได้แล้ว ถ้าได้ผู้ว่าซึ่งเข้าใจว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่อยากให้ได้แรงบันดาลใจจากครูชบโดยตรงซึ่งจะมีพลังมากขึ้น อีกอย่างหนึ่งในการพูดคุยวงคุณเอื้อวันที่10 ท่านแสดงความสนใจให้คุณเอื้อได้เรียนรู้ร่วมกับคุณอำนวยและคุณกิจ ในลักษณะการเรียนรู้ข้ามวงด้วย
การศึกษาดูงานวันที่1พ.ย.ถ้าท่านไปได้ ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้แกนนำชุมชน(คุณกิจ)และคุณอำนวยและได้เรียนรู้ใกล้ชิดกันด้วย
ผมเห็นว่า สัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาทจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนซึ่งฝังรหัสทุนนิยมด้อยพัฒนา(พึ่งพิง+ขาดประสิทธิภาพ)ให้กลับมาเดินในแนวทางชุมชนนิยมด้วยความเอื้ออาทรกัน
เราจะได้กลับมาขับเคลื่อนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชนจ.นครศรีธรรมราชอย่างเต็มรูปแบบกันต่อไป