การเฝ้าระวังและให้การดูแลผู้ทำร้ายตนเองอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลขอนแก่น

อรวรรณ ดวงมังกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ เพื่อการเฝ้าระวังและให้การดูแลผู้ทำร้ายตนเองอย่างบูรณาการดังนี้ คือ

– พัฒนา งานบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเลือกเฟ้นรูปแบบบริการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการบำบัดช่วยเหลือ ตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้

– เพื่อให้ผู้ร้ายตนเองและครอบครัวเข้าใจปัญหา สามารถเผชิญปัญหา และพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ผลการศึกษา

– จากการศึกษาข้อมูลการเฝ้าระวังพบว่า มีจำนวนผู้ทำร้ายตนเอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 102, 120 123 และ 99 คน มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 2,2,12 และ 6 คน ตามลำดับ พบว่า อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 2 คน วิธีการที่ใช้ คือ กินยาฆ่าแมลง สรกำจัดวัชพืช มีความสัมพันธ์กับปริมาณที่กิน และระยะเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือรักษา ผลจากการเฝ้าระวังและให้การดูแลอย่างต่อเนื่องพบว่า มีผู้ทำร้ายตนเองซ้ำเพียง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8

- นับเป็นความสำเร็จที่การเฝ้าระวังผู้ทำร้ายตนเองหาก ได้รับบริการครอบคลุมทั้งการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษาแบครอบครัวจะช่วย ให้เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ ลดการทำร้ายตนเองซ้ำกลับมา นับเป็นรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้ทำร้ายตนเองและประชาชน ทั่วไปได้อย่างดี

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#เฝ้าระวัง#ผลงานทางวิชาการ#ทำร้ายตนเอง

หมายเลขบันทึก: 52805, เขียน: 01 Oct 2006 @ 11:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)