10 คุณลักษณะ "ครูพันธ์ใหม่"

can_science
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
10 คุณลักษณะ "ครูพันธ์ใหม่"

10 คุณลักษณะ ครูพันธ์ใหม่    
          
             1.  ต้องเข้าใจแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครู  เครื่องมือที่จะใช้แสวงหาความรู้  โครงสร้างของสาขาที่ตนเองสอน  สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เนื้อหาวิชาเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
 
             2.  เข้าใจในเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก  สร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางปัญญา  สังคม  และพัฒนาการส่วนบุคคล   
             3.  เข้าใจความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็ก  สามารถสร้างสรรค์โอกาสจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปปกระยุกต์ใช้กับผู้เรียนที่หลากหลายได้
           
             4.  เข้าใจและรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการสอน  เพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ
           
             5.  เข้าใจในตัวเด็กแต่ละคน  สร้างแรงจูงใจและใช้พฤติกรรมกลุ่มมาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้
           
            6.  รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดผล  สามารถใช้อากัปกิริยาท่าทีและเทคนิควิธีสื่อความหมายที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักถาม  รู้จักแสวงหาความรู้
          
            7.  รู้จักวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  ความต้องการของชุมชนและเป้าหมายของหลักสูตร
          
            8.  เข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อประเมินผู้เรียนในการพัฒนาการทางสติปัญญา  สังคม และร่างกายอย่างต่อเนื่อง
            
           9.  ต้องเป็นนักปฏิบัติการที่มีความถี่ถ้วน  รู้จักประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งหาโอกาสสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพตน
           
           10.  ต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนขนาดใหญ่  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siripong_scienceความเห็น (13)

Amiko
IP: xxx.123.231.239
เขียนเมื่อ 

Are you in the program of "Kru Pan Mai"?

Me too. I'm in KKU TESOL major.

Just wanna say Hi!

AmiKo

วิไลพร
IP: xxx.147.52.39
เขียนเมื่อ 

นายเยี่ยมมาก

ความคิดดี แถมเผื่อแผ่ให้ครูพันธ์ใหม่คนอื่น ๆ รู้ด้วย ยอดเยี่ยมเลย

เราสัญญา ปฏิบัติให้ได้ตามคุณลักษณะที่นายวางไว้

โบว์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะ หนูอยากเรียนครูค่ะ ถ้าโครงการนี้เปิดรับสม้ครบอกหนูหน่อยนะค่ะ รักอาชีพครูค่ะ

ตุ๊กตา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรา น.ศ.ทุนครูพันธ์ใหม่

บ้านเราอยู่ที่สกลนครแต่ติดครูทุนที่กาญจนบุรี

ความคิดนายดีมาก

ตอนนี้ฝึกสอนหรือยังที่โรงเรียนไหน

มีอะไรดีๆบอกกันบ้านะ

อ้อ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนอยู่ม.5จบม.6จะเรียนครูพันธ์ใหม่

นุสรา
IP: xxx.26.167.25
เขียนเมื่อ 

รักในอาชีพการเป็นครูมากใก้ลจบ ม.6 แล้วถ้าเปิดรับสมัคเมื่อไรบอกด้วยนะค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เยี่ยมครับ

แต่ขอให้ครูพันธุ์ใหม่ กับครูพันธุ์เก่า และครูที่ทำลายเผ่าพันธุ์ ผสมผสานความรู้ ความดี และความจริง เพื่อพัฒนาคน อย่างยั่งยืนเลยครับ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • เป็นครูพันธุ์เก่าค่ะ
  • แต่ก็คิดว่ามีครบ 10 ข้อเหมือนกัน
  • แต่คงไม่บริบูรณ์แป๊ะขนาดนั้นค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดีค่ะ
นร.
IP: xxx.143.132.179
เขียนเมื่อ 

อยากเป็นครูพันธ์ใหม่ ปี 54 จะมีไหมค่ะ

ครูพันธุ์ต้องพัฒนาเด็กให้ดีกว่าครู อย่าเป็นครูมืออาชีพ(เพราะครูไม่ใช้วิชาชีพ แต่ครูเป็นปูชนียบุคคล) มุ่งสอนเด็กมากกว่าเงินเดือน ครูปัจจุบันมุ่งเงินเดือนมากกว่าสอนเด็ก

ปล. จากคนเคยเป็นครูสอนครูที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ

IP: xxx.47.157.44
เขียนเมื่อ 

หนูอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการครูพันธุ์ปี53ค่ะ อยากเป็นครูจริงๆ อยากเห็นเด็กไทยมีคุณธรรม ไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องมีคุณธรรมด้วย

บี
IP: xxx.67.26.210
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ

บอกหน่อยนะ

อยากเรียนมากเรยยคร่า

สุพัตรา เนตรเสนา
IP: xxx.26.185.222
เขียนเมื่อ 

หนูเรียนครูพันธ์ใหม่ที่ ม.มหาสารคาม ปี 2แล้วค่ะ ขอบคูณมากสำหรับข้อมูลที่ดีๆ

คำสำคัญ (Tags)

#ครูพันธุ์ใหม่

หมายเลขบันทึก

52724

เขียน

30 Sep 2006 @ 14:08
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 13:34
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก