ความเห็น 800943

10 คุณลักษณะ "ครูพันธ์ใหม่"

อ้อ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนอยู่ม.5จบม.6จะเรียนครูพันธ์ใหม่