ความเห็น 912228

10 คุณลักษณะ "ครูพันธ์ใหม่"

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมครับ

แต่ขอให้ครูพันธุ์ใหม่ กับครูพันธุ์เก่า และครูที่ทำลายเผ่าพันธุ์ ผสมผสานความรู้ ความดี และความจริง เพื่อพัฒนาคน อย่างยั่งยืนเลยครับ