ความเห็น 464194

10 คุณลักษณะ "ครูพันธ์ใหม่"

Amiko
IP: xxx.123.231.239
เขียนเมื่อ 

Are you in the program of "Kru Pan Mai"?

Me too. I'm in KKU TESOL major.

Just wanna say Hi!

AmiKo