ความเห็น 1055567

10 คุณลักษณะ "ครูพันธ์ใหม่"

เขียนเมื่อ 

ครูพันธุ์ต้องพัฒนาเด็กให้ดีกว่าครู อย่าเป็นครูมืออาชีพ(เพราะครูไม่ใช้วิชาชีพ แต่ครูเป็นปูชนียบุคคล) มุ่งสอนเด็กมากกว่าเงินเดือน ครูปัจจุบันมุ่งเงินเดือนมากกว่าสอนเด็ก

ปล. จากคนเคยเป็นครูสอนครูที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ