วันนี้ขอเสนอ  คำพังเพย  ว่า  " พบไม้งามยามขวานบิ่น "  หมายถึง  กาลเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว  ทำอะไรไม่ได้แล้ว  ได้แต่มองเฉยๆ

ภาษาอังกฤษ  คือ  It's too late to turn back now.  หรือ  The river has no return.

คงจะหมายถึง 

  • คนตัดไม้เข้าไปหาต้นไม้ในป่าในปัจจุบัน  ซึ่งต้นไม้ใหญ่ถูกตัดไปเกือบหมดแล้ว 
  • เดินเข้าป่ารกไปเรื่อยๆ  โดยใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานาน  ขณะที่เดินก็เอาขวานที่ติดตัวมาฟันต้นไม้หักร้างถางพงให้เป็นทางเดินด้วย 
  • พอมาพบต้นไม้ใหญ่ที่ตนปรารถนา  ขวานที่ใช้งานมามากแล้วเกิดบิ่น  ไม่มีคม  ใช้การไม่ได้ 
  • ชายตัดไม้ก็ได้แต่ยืนมองน้ำลายหกด้วยความเสียดาย  ถ้าขวานอยู่ในสภาพที่ดีก็จะฟันไม้ไปขายได้เงินมามากมาย

คำพังเพยนี้  มักจะใช้เมื่อเกิดความเสียดาย  สายเกินไปที่จะจับจอง  ทำอะไรไม่ได้

ถ้าจะชายจะพูดกับหญิงสาวก็จะแปรเปลี่ยนเป็น  " พบหญิงงาม  เมื่อยามแก่ "

เวทนาคนบางประภท 

  • คงจะเป็นคนชรา(แก่) ที่มีความคิดไม่สร้างสรรค์(ตัณหากลับ)   
  • พูดแบบไม่มีวิจารณญาณ  ไม่ให้เกียรติผู้รับฟัง(คงจะเป็นสตรีที่อ่อนวัยกว่า)   
  • ดูหมิ่นศักดิ์ศรี (คงจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา)กันอย่างชัดเจน

" หมาหยอกไก่ " ก็เช่นกัน  ปกติแล้วหมาชอบกินไก่  ที่หมามันหยอกไก่ก็เพื่อหวังแทะเล็มและจะได้กินไก่เป็นอาหาร

" สมภารกินไก่วัด "  หนักกว่าที่กล่าวมาทั้งหมด 

แต่หนักที่สุดก็คือ    กินไก่ที่อื่น  และกลับมาคิดจะกินที่วัด 

ขอจบคำพังเพย  แต่เพียงเท่านี้  พบกันใหม่คราวหน้า

สวัสดี