หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้ซึ่งเปรียบเสมือน พระอรหันต์ในแผ่นดินอีสาน ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมและเป็นพระสงฆ์สายวิปัสนาหรือที่รู้จักกันดีว่า พระป่า หลวงปู่มั่นท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เสาร์ กนัตสีโล การปฏิบัติธรรมที่ท่านปฏิบัติดตัวเป็นประจำก็คือ การถือฉันอาหารเพียงมื้อเดียว การมุ่งแสวงหาความสงบโดยการนั่งวิปัสนา การฉันน้ำมูตรเป็นประจำ การเดินจงกรม การเดินธุดงเพื่อแสวงหาความสงบ