ผมอยากเรียนต่อเป็นอย่างมาก ครอบครัวผมก็ไม่รวยเท่าไรหลอก พอมีกินไปวันๆ ผมก็อย่างได้ทุนเรียนต่อเป็นอย่างมาก ถ้าผมไม่ได้ทุนเรียนต่อผมคงจะไมได้เรียนอีกแน่