เสนอข้อคิดเห็นเรื่อง KM Workshop ในการประชุมวิชาการ ปขมท. (2)

          ต่อจากตอนที่แล้ว

          ย้ำว่านี่เป็นข้อเสนอต่อคุณบุญสิทธิ์, รวมพร, จริยา   ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประชุมวิชาการ ปขมท. ที่ภูเก็ต   วันที่ 8-9 ก.พ. 2550

          ผู้ที่ควรได้อ่านบันทึกนี้ด้วย  เพื่อจะได้พิจารณาเข้าไปช่วยท่านทั้ง 3 ได้แก่
                    -คุณเมตตา     ชุมอินทร์         กองการเจ้าหน้าที่ มอ.
                    -ดร.อโณทัย    โภคาธิกรณ์    ภาควิชาพยาธิฯ มอ.
                    -คุณชวดี         นพรัตน์           ภาควิชาพยาธิฯ มอ.
                    -คุณเจนจิต     รังคะอุไร         หน่วยประกันคุณภาพ มน.
                    -คุณอนุวัทย์    เรืองจันทร์      เลขานุการคณะสหเวชฯ มน.
                    -คุณวราพร     แสงสมพร       หัวหน้าหน่วย KM ศิริราช
                    -คุณอนุชา      หนูนุ่น              สำนักงาน สสจ. พัทลุง
                    -คุณจำนง       หนูนิล             สำนักงาน กศน. อำเภอเมือง นครศรีฯ

          สิ่งที่ท่านทั้ง 3 ต้องคิดให้ได้ข้อสรุปเสียก่อน คือ
                    1. วัตถุประสงค์ของ Workshop นี้คืออะไรบ้าง
                    2. หลัง Workshop แล้ว   ต้องการให้เกิดกิจกรรมอะไร  เกิดผลอะไรต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม

          แล้วจึงออกแบบ Workshop นี้ให้สนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว  โดยท่านที่ผมเอ่ยนาม 8 ท่าน  (และคงจะมีอีกหลายท่านที่ผมยังนึกชื่อไม่ออก) นี้จะช่วยคิดเรื่องการออกแบบ Workshop ได้

          โดยถ้ามีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการออกแบบ Workshop   สคส. ยินดีส่งผู้แทนไปร่วมให้ความเห็น  ซึ่งอาจเป็นคุณธวัช หรือคุณหญิง หรือคนอื่น

วิจารณ์   พานิช
25  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#มหาวิทยาลัย#ปขมท.#ข้าราชการสายสนับสนุน

หมายเลขบันทึก: 52345, เขียน: 28 Sep 2006 @ 14:03 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 12:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ วันนี้ฝ่ายวิชาการ ของรายการนี้ (ของ มอ.)มาชวนสนทนาเรื่องนี้แล้ว  กลุ่มเป้าหมายประมาณ 800 คน (มโหฬาร) เขาคาดหวังให้กลุ่มเป้าหมายเห็นกระบวนการ ... การนำมาใช้ในมหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 20 เขานัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะเรียนความคืบหน้าให้อาจารย์ ทราบเป็นระยะ ค่ะ  สิ่งที่หนูทำวันนี้ คือ print เรื่องนี้ 2 ตอน ที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ ให้เขานำเข้าที่ประชุมค่ะ