เสนอข้อคิดเห็นเรื่อง KM Workshop ในการประชุมวิชาการ ปขมท. (2)

          ต่อจากตอนที่แล้ว

          ย้ำว่านี่เป็นข้อเสนอต่อคุณบุญสิทธิ์, รวมพร, จริยา   ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประชุมวิชาการ ปขมท. ที่ภูเก็ต   วันที่ 8-9 ก.พ. 2550

          ผู้ที่ควรได้อ่านบันทึกนี้ด้วย  เพื่อจะได้พิจารณาเข้าไปช่วยท่านทั้ง 3 ได้แก่
                    -คุณเมตตา     ชุมอินทร์         กองการเจ้าหน้าที่ มอ.
                    -ดร.อโณทัย    โภคาธิกรณ์    ภาควิชาพยาธิฯ มอ.
                    -คุณชวดี         นพรัตน์           ภาควิชาพยาธิฯ มอ.
                    -คุณเจนจิต     รังคะอุไร         หน่วยประกันคุณภาพ มน.
                    -คุณอนุวัทย์    เรืองจันทร์      เลขานุการคณะสหเวชฯ มน.
                    -คุณวราพร     แสงสมพร       หัวหน้าหน่วย KM ศิริราช
                    -คุณอนุชา      หนูนุ่น              สำนักงาน สสจ. พัทลุง
                    -คุณจำนง       หนูนิล             สำนักงาน กศน. อำเภอเมือง นครศรีฯ

          สิ่งที่ท่านทั้ง 3 ต้องคิดให้ได้ข้อสรุปเสียก่อน คือ
                    1. วัตถุประสงค์ของ Workshop นี้คืออะไรบ้าง
                    2. หลัง Workshop แล้ว   ต้องการให้เกิดกิจกรรมอะไร  เกิดผลอะไรต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม

          แล้วจึงออกแบบ Workshop นี้ให้สนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว  โดยท่านที่ผมเอ่ยนาม 8 ท่าน  (และคงจะมีอีกหลายท่านที่ผมยังนึกชื่อไม่ออก) นี้จะช่วยคิดเรื่องการออกแบบ Workshop ได้

          โดยถ้ามีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการออกแบบ Workshop   สคส. ยินดีส่งผู้แทนไปร่วมให้ความเห็น  ซึ่งอาจเป็นคุณธวัช หรือคุณหญิง หรือคนอื่น

วิจารณ์   พานิช
25  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ วันนี้ฝ่ายวิชาการ ของรายการนี้ (ของ มอ.)มาชวนสนทนาเรื่องนี้แล้ว  กลุ่มเป้าหมายประมาณ 800 คน (มโหฬาร) เขาคาดหวังให้กลุ่มเป้าหมายเห็นกระบวนการ ... การนำมาใช้ในมหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 20 เขานัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะเรียนความคืบหน้าให้อาจารย์ ทราบเป็นระยะ ค่ะ  สิ่งที่หนูทำวันนี้ คือ print เรื่องนี้ 2 ตอน ที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ ให้เขานำเข้าที่ประชุมค่ะ  

หมายเลขบันทึก

52345

เขียน

28 Sep 2006 @ 14:03
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 12:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก