สิ่งที่คาดหวัง :  ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้

สิ่งที่ได้รับเกินคาดหวัง : ได้เรียนรู้วิธีการเข้า Blog ที่ง่ายและเข้าใจ

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง : ไม่มี

สิ่งที่จะกลับไปทำ : ไปเขียน Blog ที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนอ่านค่ะ