ถ้าจะกล่าวถึงสถานการณ์โลกตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางการค้า ราคาน้ำมันที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามสภาวะ และในภาพรวมของประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาวะในเรื่องการปฏิวัติทำให้มุมมองของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน อาจจะต้องมีการชลอในเรื่องการลงทุนออกไป

     แต่ก็มีนักลงทุนในยุโรป ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยังยืนยันเข้ามาลงทุนในไทย เพราะเห็นความชัดเจนในการบริหารนโยบายประเทศมากขึ้น เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนของประเทศไทย ทำให้คงเป้าหมายยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 49 เพิ่มขึ้น

     นักลงทุนสหรัฐฯ พบว่า ส่วนใหญ่ยังแสดงความสนใจในการลงทุนในไทยเช่นเดิม ไม่ได้มีผลกระทบอะไร โดยนักลงทุนสหรัฐฯสนใจเข้ามาลงทุนในกิจการประเภทเครื่องจักรกล เครื่องกลึง สิ่งทอ ซึ่งหากมีการขยายการลงทุนในไทยได้เพิ่มขึ้นจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการขาดดุลการค้าได้ เนื่องจากปัจจุบันไทยมีการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เป็นอันดับสองรองจากน้ำมัน