มหกรรมการจัดการ คุณอำนวย

 สืบเนื่องจากที่ JJ ได้รับมอบหมายตั้งแต่การ "ลปรร จากทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ (คลิก) "  ในฐานะผู้ประสานงาน "ชุมชนคุณอำนวย ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙"  

ได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้อำนวยการ สคส ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช เพื่อประกอบการพิจารณาจาก "ชุมชนคุณอำนวย" ดังนี้ครับ

 

 ผมขออนุญาตให้ความเห็นว่า    เป้าหมาย  หลักน่าจะเพื่อ ลปรร. ประสบการณ์ ทักษะ และ เคล็ดลับ ในการทำหน้าที่ คุณอำนวย

 คนที่มา ลปรร. เขาน่าจะอยากได้ skill ในการเป็นคุณอำนวย    ไม่ใช่วิธีขยายเครือข่ายคุณอำนวย

เรียนมาเพื่อพิจารณาครับ
วิจารณ์
 จึงเรียนเสนอ ขอความคิดเห็นจากทีมงานคุณอำนวย หรือ ว่าที่ทีมงานคุณอำนวย ผู้สนใจทุกๆท่านครับ
  เช้านี้ได้ M2M กับท่าน BeeMan และ ท่านทวีสินไปแล้วครับ ท่านชายขอบติดต่อไปท่านไม่ได้รับสายครับ
JJ