ความเห็น 96928

เสนอข้อคิดเห็นเรื่อง KM Workshop ในการประชุมวิชาการ ปขมท. (2)

เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ วันนี้ฝ่ายวิชาการ ของรายการนี้ (ของ มอ.)มาชวนสนทนาเรื่องนี้แล้ว  กลุ่มเป้าหมายประมาณ 800 คน (มโหฬาร) เขาคาดหวังให้กลุ่มเป้าหมายเห็นกระบวนการ ... การนำมาใช้ในมหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 20 เขานัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะเรียนความคืบหน้าให้อาจารย์ ทราบเป็นระยะ ค่ะ  สิ่งที่หนูทำวันนี้ คือ print เรื่องนี้ 2 ตอน ที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ ให้เขานำเข้าที่ประชุมค่ะ